program akcií

V roku 2021 sa snažíme dosiahnuť tieto méty

  • Hneď ako to situácia dovolí, začať s realizáciou hipoterapeutických stretnutí s deťmi
  • Vyvíjať aktivity na oslovenie darcov dvoch percent zo zaplatenej dane. Tieto prostriedky zachraňujú prevádzku centra Lesan , umožnia nám starať sa o terapeutické zvieratá, realizovať hipoterapie bez finančného zaťaženia rodičov detí s oslabením, zabezpečiť terapeutické pomôcky, krmivo a podobne.
  • Zapojiť sa do otvorených projektov a v prípade úspechu v tomto roku vybudovať priestor/prestrešenie pre knižnicu pre rodičov a priestor pre deti, ktoré čakajú na terapiu - keď chodia deti zo zariadení soc.. starostlivosti a podobne.
  • Vyvíjať aktivity smerujúce k osvete ochrany životného prostredia a umožniť deťom s obmedzeným pohybom dotýkať sa zvierat, listov, hliny, sena a užiť si to.
  • Zabezpečiť terapeutickým koníkom na dôchodku život wellfare v podmienkach, aké si zaslúžia
  • Podporovať trénerskú spoluprácu s Dr. Naštickou, ktorá trénuje niekoľko jazdkýň a koní v centre
  • V neposlednom rade udržať centrum v prevádzke aj tento zložitý rok

Plánované akcie

Momentálne nie je naplánovaná žiadna akcia