Operačný program

Spoznajme sa na hipostezke

Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o. s potešením predstavuje partnerskú organizáciu SK Mušketýr a pani Hovjackú z Ostravy. Partnerstvo a aktivity vzájomnej spolupráce v oblasti jazdeckej turistiky sú podporené Programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, a Európskym fondom regionálneho rozvoja kód SK/FMP/09/033.

Cieľom a prioritnou osou spolupráce je PODPORA SOCIOKULTÚRNEHO A HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA CEZHRANIČNÉHO REGIÓNU A SPOLUPRÁCE.

Okrem toho český partner - pani Alica Hovjacká, okrem práce na hipocestách organizuje jazdeckú školu, tábory, aktívna je v agropodnikaní, chove koní a nádherne maľuje obrazy s tematikou koní. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, inštruktáže, skúsenosti z jazdeckého odvetvia všestrannosti.