O spoločnosti

Verejno-prospešné služby

Jazdecko - rehabilitačné centrum Lesan n.o. vzniklo 11.4.2006, ako organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti

 • poskytovania zdravotnej starostlivosti v podobe hipoterapie, liečebnopedagogických postupov a poradenstva
 • špeciálneho sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie
 • tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
 • vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry a športu
 • voľnočasové aktivity pre detí a rodiny s deťmi, organizácie a zariadenia - materské centrá, škôlky, školy, detské domovy, združenia
 • jazdecká škola pre deti a mládež
 • hipológia a jazdecký šport, horsemanship
 • chov koní s akcentom walfare

V rámci ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva, poskytujeme

 • služby v oblasti hipoterapie prostredníctvom hipoterapeutického jazdenia, liečebnopedagogických prístupov
 • organizovanie kultúrnych a športových podujatí pre verejnosť
 • služby súvisiacich s vypĺňaním voľného času detí športovými a tvorivými aktivitami, dobrovoľnícka skupina
 • organizovanie prednášok a diskusných blokov so zástupcami odbornej verejnosti pre cieľovú skupinu rodičov a deti s postihnutím
 • služby na pomoc ľuďom s oslabením

Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o. je podporované a registrované Slovenskou hipoterapeutickou asociáciou a je tiež členom Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v sekcii Jazdecká turistika.