Podporte nás

Podporte dobrú vec

Vzhľadom k tomu, že nie sme príspevková organizácia, na preplácaní hipoterapie sa nepodieľajú ani zdravotné poisťovne, jedinou cestou ako udržať organizáciu, podporiť rodičov a ich deti, prevádzku chovu terapeutických koní je získavanie percenta z asignácie dane od spoločností, ktorým sa darí a sú ochotní pomôcť, prípadne získanie prostriedkov v podobe reklamnej spolupráce, alebo finančný dar.

V prípade podpory Vašou spoločnosťou radi zorganizujeme pre Váš profesionálny tím športové popoludnie pre deti zamestnancov spojené s jazdením na koni, opekačkou, prípadne denný tábor v lete.

Ďalšie informácie 2%

Informácie pre darcov

Názov organizácie: JAZDECKO-REHABILITAČNÉ CENTRUM LESAN N.O.
Sídlo organizácie: OPATOVCE 6, 913 11
IČO: 37923200
Právna forma: nezisková organizácia

Banka: Prima banka pobočka Trenčín
Číslo účtu: SK71 5600 0000 0006 2401 3002

Vyhlásenie 2%