Verejné obstarávanie

Dátum Dokument
19.10.2013 Kúpna zmluva Ekofence Kúpna zmluva na oplotenie
07.10.2013 Zmluva o dielo G+G Rekonštrukcia WC, sprchy, elektrorozvodov.
27.03.2013 Kúpna zmluva Izjela Kúpna zmluva na chatku, box, lavičky, stôl ...
Späť